All Begins With A, TENT

Exhibition All Begins With A, Janneke van der Putten – featuring ‘Invisible Architecture’ project with Christian Galarreta

TENT, Rotterdam, The Netherlands, July 16 – September 28, 2015
Curated by Mariette Dölle and Niekolaas Johannes Lekkerkerk 
Exhibition text by Niekolaas Johannes Lekkerkerk (NL/EN)

English version below

TENT presenteert het debuut van de Rotterdamse kunstenaar Janneke van der Putten (1985, woont en werkt in Rotterdam). In de tentoonstelling presenteert ze een aantal recente werken waarin de verhoudingen tussen geluid, stem en zang, lichaam, tijd en ruimte worden onderzocht aan de hand van haar persoonlijke ervaringen, lichamelijkheid en stem. De langdurige wandelingen, tochten en luisterstudies die Van der Putten uitvoert vormen een belangrijk vertrekpunt. Hierbij zet ze haar stemgeluid in als instrument om een bepaalde situatie of ruimte te duiden of af te tasten, en daarmee de vaak verborgen kenmerken van een omgeving ervaarbaar te maken. Het ritme van de natuur en de transities van dag en nacht zijn daarin leidend.

De tentoonstelling opent op de dag van de nieuwe maan en sluit op de dag van de volle maan. Van der Putten beoefent als het ware een vorm van psychogeografie. Ze brengt relaties tot stand tussen zichzelf en een externe realiteit, zoals een kerkhof in Rotterdam, het eiland Vassivière, de stedelijke omgeving van Lima of de woestijnkust van Peru, en in directe verhouding tot bijvoorbeeld vogelgeluiden, geweerschoten en echo’s.

Janneke van der Putten studeerde in 2009 af met Honors aan de afdeling Textiel van de Gerrit Rietveld Academie, en voltooide in 2013 de Master Artistic Research aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

For her exhibition All Begins With A, Janneke van der Putten (1985, lives and works in Rotterdam) presents a number of recent and ongoing works in which the relationship between sound, voice, and singing and body, time, and space are investigated through her personal experiences, physicality, and voice. The lengthy walks, tours and listening studies that Van der Putten conducts are an important starting point for her work. In that, she makes use of her voice as an instrument to scan and articulate a particular situation and space, and thereby allow an environment’s often-hidden features to be foregrounded and experienced. The work is often driven by the rhythms of nature and the transitions of day and night. Hence, Van der Putten’s practice could be considered as a form of psycho-geography: she establishes relationships between herself and external, given realities, such as a cemetery in Rotterdam, the isle of Vassivière, Lima’s urban environment, or the desert coast of Peru, and engages in direct relationships with things, such as bird sounds, gunshots, and echoes.

Janneke van der Putten graduated with Honors from the Department of Textiles at the Gerrit Rietveld Academy in 2009 and completed the Master Artistic Research at the Royal Academy of Art and the Royal Conservatory in The Hague in 2013.

Photo of the sunrise on 9 December 2014 in Vassiviere Island, France

> Exhibition All Begins With A at TENT, Rotterdam, The Netherlands, July 16 – September 28, 2015
> Curated by Mariette Dölle and Niekolaas Johannes Lekkerkerk
> Exhibition text posted by Art Viewer on 14 August 2015

Works
> ‘All Begins With A: inspired by the SUNRISE’ (2012-2014)
> ‘Paysage Fusillé’ (2014)
> ‘Invisible Architecture’ (2014) with Christian Galarreta
> ‘Directed to the Sun’ (2015)

Exhibition programme
> ‘Invisible Architecture’, performance with Christian Galarreta
> ‘Voice and Space’, workshop
> Lecture, by artist Joke Robaard