Villa K, The Hague

21 April 2018
Workshop ‘Voice and Space’ at Villa Flip 7, Villa K/ Stichting Centrum, Violenweg 2, The Hague (NL). Fb event. The workshop is open for all adults. No prior experience is needed.

Doors open: 12:45, start 13:00 (sharp)
Cost: free
Reservations + short motivation: info@stichtingcentrum.org


ENG (Dutch below)

VOICE AND SPACE WORKSHOP
————————–————————–———-
This workshop explores the voice in relation to a spatial experience. Through a Deep Listening session and blind-folded sound walk we will explore our senses and become more aware of our own body, movements and sounds. We will continue with a simple body warm up followed up by a basic vocal exercise. The workshop will consist of group interventions and performances, exploring the acoustics and characteristics of the space, using amongst other our own voices.

The workshop is open for all adults. No prior experience is needed. Participation is free of charge, thanks to the support of gemeente Den Haag. To reserve your participation, please send an email with a short motivation to email info@stichtingcentrum.org

JANNEKE VAN DER PUTTEN
————————–————————–———–
For more than ten years Janneke van der Putten’s own voice has been an essential medium for her interactions with landscape, space and contexts, in connection with e.g. natural phenomena, mythologies, cycles and time. In addition to her studies of textile design and Artistic Research Janneke van der Putten learned the North Indian singing “Dhrupad” with Amelia Cuni and Marianne Svašek in Berlin and Rotterdam. The learned technique has
been essential for her understanding of the voice as a physical experience and less as a medium for speech or even singing. – “How can I travel with my voice, my jaw, tongue,
spittle, and breath?”

www.jannekevanderputten.nl
http://jannekevanderputten.nl/tag/workshops/
https://www.facebook.com/jannekevanderputten.nl/

NL

WORKSHOP STEM EN RUIMTE
————————–————————–———–
Deze workshop verkent de stem in relatie tot een ruimtelijke ervaring. Middels Deep Liste
ning oefeningen en geluidswande lingen leren we ons meer gewaarworden van onze zintuigen en ons eigen lichaam, bewegingen en geluiden. Middels het gebruik van onze stem onderzoeken we de akoestiek en karakteristieke eigenschappen van een ruimte, en de dynamiek van een groepsperformance. We doen lichamelijke oefeningen en stemoefeningen, zang experimenten en interventies in de openbare ruimte. De deelnemers krijgen een introductie in verschillende zangtechnieken zoals noord-Indiase zang, en leren zich gewaar te worden van stem als klankvibratie binnen individuele en collectieve ervaringen.De workshop is open voor alle volwassenen. Ervaring is niet nodig. Deelname is gratis, met dank aan de Gemeente Den Haag.
Om deel te nemen, schrijf een email met een korte motivatie naar info@stichtingcentrum.org

JANNEKE VAN DER PUTTEN
————————–————————–———–
Voor meer dan tien jaar is Janneke van der Putten’s eigen stem een essentieel medium geweest voor haar interacties met het landschap, ruimte en contexten, in connectie met bijv. natuurlijke fenomenen, mythes, cycli en tijd. Naast haar studie in textiel ontwerp en Artistic Research leerde van der Putten de noord-Indiase Dhrupad zang bij Amelia Cuni en Marianne Svašek. Tevens is zij autodidact in verschillende ‘extended techniques’ en onderzoekt zij de vele stemklank variaties die geproduceerd kunnen worden. Zij benaderd de stem als lichamelijk en intuïtief instrument dat zich tussen het dierlijke en menselijke begeeft, een medium voor expressie en emotie dat gecontroleerd kan worden maar dat ook met de ruimte om zich heen kan verweven.