Kunstuniversität Linz, Linz

4 June 2018
Artist talk as part of Veranstaltungsreihe 5 UHR TEE, at Cafè Dokapi an der Kunstuniversität Linz, Domgasse 1, 2. Stock, Linz (AT). Start 17h00. Organized by Kulturreferat der Hochschüler*innenschaft der Kunstuniversität Linz. Link FB.